Společnost - Ridera a.s.

O grupie

Ridea a.s., jako większościowy akcjonariusz kieruje działalnością handlową, która jest realizowana przez poszczególne spółki-córki na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji, Austrii i Polski. Swoją działalnością handlową nawiązuje do dwudziestoletniej tradycji w handlu paliwami stałymi.

Grupa Ridera należy do kluczowych importerów węgla kamiennego i koksu z Polski, skąd od roku 1992 importowała ponad 10 milionów ton paliw stałych. Kolejną znaczącą dziedziną działalności gospodarczej jest produkcja i sprzedaż kruszywa i recyklatów, wykup odpadów budowlanych, prace ziemne, rozbiórki, sprzedaż materiałów hutniczych i paliw silnikowych. Jednocześnie utrzymuje własny transport samochodami ciężarowymi. 

20 lat na rynku

Filozofia spółki Ridera a. s. jest trafnie ujęta w motcie „Tradycja z nową wizją”. Poprzez tą filozofię spółka kładzie nacisk na dwudziestoletnią tradycję i jednocześnie na dotrzymywanie kroku nowoczesnym trendom i postępowi czasu. logo

Niektóre fakty z historii

1991 - rozpoczęcie handlu paliwami w RCz i w Polsce
1995 - założenie spółki-córki na Słowacji
2007 - rozpoczęcie handlu kruszywem
2008 - założenie spółki-córki w Austrii
2010 - założenie spółki-córki w Polsce
2011 - fuzja spółek-córek Energy i Pinmark 

Działalność grupy Ridera

Sprzedaż paliw stałych

tworzą strategiczne i długotrwałe towary spółki z szeroką skalą oferowanego asortymentu, łącznie z paliwami pakowanymi. Planujemy dynamiczny rozwój na rynkach Republiki Czeskiej i Słowackiej, Austrii i Polski. Strategia spółki w nadchodzących latach to stopniowe rozszerzanie sieci wielofunkcyjnych baz logistycznych na poszczególnych terytoriach z celem zwiększenia wsparcia sprzedaży i komfortu sprzedaży dla naszych odbiorców.
Więcej informacji

Sprzedaż kruszywa i recyklatów

przy pomocy własnych technologii produkujemy i dostarczamy wszystkie rodzaje kruszywa do celów budowlanych. Kopalniany i sortowany żwirko-piasek, piasek zaprawowy, łamany kamień z kamieniołomu, naturalne kruszywo łamane z hałdy, żużel, miał betonowy, asfaltowy i ceglany, recyklowane materiały zasypowe.
Więcej informacji

Wykup materiałów budowlanych i recykling

w ramach swojej własnej sieci logistycznych baz zbiorczych i zbytu wykupujemy odpady budowlane (betony, cegły, asfalt, ziemię), które następnie przy pomocy własnej technologii bądź poddajemy recyklingu, bądź składujemy w ramach rekultywacji.
Więcej informacji

Prace ziemne i rozbiórki

wykonujemy kompletne przygotowanie terenu pod budowę, tzn. rozbiórkę budynków łącznie z recyklingiem odpadów budowlanych, sanację terenu, sanację zboczy i prace ziemne do budownictwa liniowego. 
Więcej informacji

Sprzedaż materiałów hutniczych

nasze bezpośrednie kontakty handlowe z niektórymi znaczącymi producentami, tak ze Środkowej, jak i ze Wschodniej Europy, jak na przykład Evraz Vítkovice Steel Ostrawa, Huta Pokój R. Śląska w Polsce, umożliwiają nam tworzenie bieżących dostaw o bardzo wysokiej specjalistycznej jakości i interesujących pod względem finansowym, przede wszystkim walcowanych produktów stalowych, w szczególności dla wybranego kręgu finalnych użytkowników (przemysł okrętowy, kolej, ciężkie konstrukcje stalowe) związanych długotrwałym kontraktami z naszą spółką, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych subiektów i spółek ponadnarodowych, łącznie z modelem finansowania projektowego.
steel@ridera.eu 

Transport

w ramach wspierania własnej działalności handlowej grupa dysponuje nowymi zespołami przyczep, przeznaczonymi do transportu paliw stałych i kruszywa w ramach regiony Europy Środkowej.
Więcej informacji 

Sprzedaż substancji napędowych

oferujemy sprzedaż nafty silnikowej i olejów silnikowych za interesujące ceny, które możemy osiągnąć dzięki wielkoobjętościowym odbiorom od szeregu renomowanych dostawców. Zapewniamy dostawy z rafinerii OMV, Slovnaft czy z zapasów magazynowych spółki Čepro.
Więcej informacji

Sponsoring i działalność charytatywna

Grupa Ridera jest partnerem ekstraligowej hokejowej drużyny HC Vítkovice i znaczącym sponsorem imprez kulturalnych i sportowych, również poza regionem. Również działalność charytatywna jest stałym elementem firmowej kultury i polityki.
Więcej informacji

Areał sportowy i relaksacyjny

spółki służy przede wszystkim pracownikom grupy Ridera i wszystkim obywatelom okolic Ostrawy do aktywnego wypoczynku i zabawy. W areale można zorganizować firmowe i prywatne imprezy sportowo-towarzyskie lub indywidualnie korzystać z jego wyposażenia sportowego (tenis, badminton, spinning, siłownia, minigolf) i relaksacyjnego (basen, sauna, masaże).
Więcej informacji

Struktura grupy Ridera

Proszę kontynuować na STRUKTURA GRUPY

Telefon
0048 784 900 455
Jesteśmy tu dla was
Napisz do nas