Výkup odpadu - Ridera a.s.

Wykup odpadów budowlanych

Materiały recyklowane

Materiały recyklowane można wykorzystywać do zasypów, uporządkowanie terenu, do warstw podkładowych chodników, tras komunikacyjnych i powierzchni utwardzonych itp., ogólnie jako substrat kruszywa naturalnego, piasku lub żużlu. Możliwość zastosowania jest uzależniona od ziarnistości recyklatu.

Wykupywane odpady

  • Beton
  • Mieszanki asfaltowe
  • Mieszanki betonu, cegieł, dachówek i ceramiki
  • Cegły
  • Dachówki i produkty ceramiczne
  • Ziemia i kamienie
odpad

Do urządzenia można przyjmować wyłącznie inne odpady o jakości do zastosowania na powierzchni terenu zgodnie z załącznikiem nr 10 biuletynu Ministerstwa ds. środowiska naturalnego nr 294/2005 DzU, o warunkach składowania odpadów na wysypiskach i ich stosowania na powierzchni terenu i zmianie obwieszczenia nr 383/2001 DzU, o szczegółach postępowania z odpadami lub odpadami kategorii inne odpady, których odpowiednie rozkład nie przekroczy wartości granicznej wskaźników ustanowionych dla I klasy rozkładalności, podane w tabeli 2.1. załącznika nr 2 biuletynu Ministerstwa ds. środowiska naturalnego, o warunkach składowania odpadów na wysypiskach i ich stosowania na powierzchni terenu i zmianie obwieszczenia nr 383/2001 DzU, o szczegółach postępowania z odpadami lub na podstawie specjalistycznej opinii, która zostanie szczegółowo udokumentowana w podstawowym opisie odpadu.

Podstawowy opis odpadu (POO) musi być opracowany w zakresie ustanowionym w punkcie 2 załącznika nr 1 biuletynu Ministerstwa ds. środowiska naturalnego nr 294/2005 DzU, o warunkach składowania odpadów na wysypiskach i ich stosowania na powierzchni terenu i zmianie obwieszczenia nr 383/2001 DzU, o szczegółach postępowania z odpadami i musi być przez dostawcę odpadów (właściciela odpadów) udostępniony osobie uprawnionej do użytkowania odpowiedniego urządzenia do rozporządzania odpadami w przypadku jednorazowej lub pierwszej z kolei dostawy w jednym roku kalendarzowym.

Nasza spółka jest na podstawie decyzji Urzędu wojewódzkiego Województwa Morawsko-Śląskiego uprawniona do użytkowania urządzenia w zgodzie z § 14, ustęp 1 ustawy nr 185/2001 DzU, o odpadach.

Formularz do ściągnięcia:  FORMULARZ ZPO DLA OSÓB FIZYCZNYCHFORMULARZ ZPO DLA OSÓB PRAWNYCH  

Telefon
0048 784 900 455
Jesteśmy tu dla was
Napisz do nas