PL


Odpowiedzialność społeczna

Nasza filozofia ma opierać się na ponad 20-letniej tradycji handlu paliwami stałymi, podłożami i odpadami budowlanymi, z zachowaniem aktualnych trendów.

Nasza misja

Naszą misją jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, doświadczeń i tradycji biznesowych, aby dostarczać produkty i usługi w zakresie paliw stałych, kruszyw, podłoży, odpadów budowlanych i robót budowlanych w sposób niezawodny, terminowy i wysokiej jakości. Robimy to na poziomie partnerstwa strategicznego w branży ciepłowniczej i energetycznej, hurtowej i detalicznej.

Nasza wizja

Nasza wizja to: działać jako solidny partner hurtowy i detaliczny w wymiarze ponadnarodowym. Będziemy kontynuować działalność w Europie Środkowej i Wschodniej. Naszym celem jest ciągłe dostarczanie szerokiej gamy wysokiej jakości produktów i szerokiej gamy usług pokrewnych. Zgodnie z własnym rozwojem chcemy promować działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważony rozwój.